Klara Sax: Nominal(s) / Klara Sax: Nominali


Kons. Z5

Zdenka je sirček
in sirček je Zdenka.
oboje = 0
0 = ∞
∞ = 0
A B <
1, 2 3
Kdor nima duše
ne potrebuje sirčka
kdor ima dušo
ne potrebuje Zdenke.
I, A.My Poli Sausage

My Poli Sausage is taking a walk.
In a tuxedo.
Like the fog.
Pivka is veiled, stuffed.
Melancholic coldcuts lie in the hay.
Singing on their golden plates!
(She loves you)
Yea, yea, yea.
AAA
AAAKekec pâté

Kekec pâté goes over the fields.
It is cloaked in moonlight.
You? You here?
Breakfast of dreams.
Kekec lies there
spreadable.
Bright dawn breaking over it.
It is nice to be a pâté.
C55H98O6.Žvečilna kultura

Čunge lunge,
ki so se prodajale,
ki so bile, kar so hotele. 
Trikrat na dan žvečim
in hvalim Čungo
in Lungo.

Napoleon gre v Rusijo.
Glej, kako se prižigajo
te jesenske rože.
Ali si norec ali kaj,
da žvečiš z listjem v vetru?
To je tvoj pravi obraz,
čist kot sonce jesensko,
ki odseva v veselih očeh.
(Veselje je kakor čigumi!)
On, Čunga lunga, hoče imeti
dvojni obraz.
Jutri: odhod v Pariz.

 

Chewed Culture

Čunga lungas selling themselves,
being what they want to be.
I chew three times a day
and praise Čunga
and Lunga.
Napoleon goes to Russia.
Look how these
red autumn roses bloom.
Are you a madman or what,
chewing with the leaves in the wind?
This is your true face
pure as the autumn sun
reflected in happy eyes.
(Hapiness is like a chewing-gum!)
He, Čunga lunga, wants
a double face.
Tomorrow: leave for Paris.